Year of grant:
2014

Research Area:
Heilsa

Project type:
Ph.d.verkætlan

Project title:
Ættar hyperkolesterolemi í Føroyum

Grant number:
0334

Project manager:
Rudi Kollslíð

Institution/company:
Landssjúkrahúsið og Aalborg Universitetshospital

Other participants:
Sanna á Borg, Albert Marni Joensen, Erik Berg Schmidt, Michael René Skjelbo Nielsen, Lars Hvilsted Rasmussen, Bjarni á Steig og Guðrið Andorsdóttir.

Project period:
1.4.2015-31.12.2022

Total budget:
Umleið 3,6 mió kr.

Grant from the FRC in DKK:
1.000.000 kr.

Project description:
Familiær hyperkolesterolæmi (FH) er en arvelig sygdom, som lige fra fødslen er forbundet med svært forhøjet kolesterol i blodet. Ubehandlet medfører FH en betydelig øget risiko for tidligt at udvikle åreforkalkningssygdom (bl.a.blodprop i hjertet eller i hjernen) og død. Det har stor betydning at diagnosticere patienter med FH, da der findes en billig, sikker og effektiv behandling mod denne sygdom. FH er underdiagnosticeret og underbehandlet i de allerfleste lande. I de europæiske lande mener man, at forekomsten af FH er ca. 1/500. Forekomsten af FH på Færøerne er ukendt. En gennemgang af færøske kolesteroltal fra ca. 20.000 personer i perioden 2006-2013 tyder på, at forekomsten af FH på Færøerne er langt højere. Foruden den behandlingsmæssige gevinst for det enkelte individ er der desuden vist en betydelig samfundsøkonomisk gevinst ved at opspore og behandle patienter med FH. Det synes derfor at være af særlig stor vigtighed at få undersøgt og opsporet personer med FH på Færøerne og få igangsat forebyggende behandling.

Formålet med dette studie er:
- at forsøge at finde alle personer med FH på Færøerne (prævalensen af FH)
-at undersøge FH patienter for tegn på åreforkalkningssygdom og sammenligne disse fund med raske kontrolpersoner uden FH
-at undersøge effekten af medicinsk behandling for FH med særligt fokus på hjertets pumpefunktion
-at undersøge hvordan patienterne tåler og følger behandlingen

I projektet anvendes oplysninger fra blodprøve-, recept- og diagnoseregistre til at identificere personer med mulig FH. Disse personer vil blive inviteret til at få foretaget supplerende undersøgelser for at afklare om de har FH eller ej. Hvis diagnosen bekræftes vil førsteledsslægtninge til denne person blive tilbudt en undersøgelse for at konstatere, om de også har arvet FH (kaskadescreening). FH patienterne og en tilfældigt udvalgt gruppe uden FH vil blive undersøgt med bl.a. ultralydsundersøgelse af hjerte og halskar med henblik på at finde tidlige tegn på åreforkalkning. FH patienterne tilbydes medicinsk behandling efter gældende retningslinjer og undersøges igen efter ét år på samme måde som ved begyndelsen af studiet for at undersøge effekten af behandlingen.

Projektet vil potentielt, udover den aktuelle PhD afhandling, kunne danne grundlag for en række yderligere videnskabelige undersøgelser. Det kan f.eks. være ved at undersøge betydningen af kost, hjertekardiogrammer, forskellige gen forandringer og ved yderligere opfølgning af deltagerne ud over ét år. Dette vil kunne bidrage med ny værdifuld viden om kliniske karakteristika, prognose og effekt af behandling.

Project status:
Virkin<< Back
Administration     Faroese