Year of grant:
2017

Research Area:
Mentan

Project type:
Ph.d.verkætlan

Project title:
Trivnaður á dagstovninum. Trivnaðarfatanir á føroyskum og donskum stovnum.

Grant number:
0234

Project manager:
Greta Jimenez

Institution/company:
Aarhus Universitet

Other participants:
Charlotte Ringsmose

Project period:
01.06.2017-31.05.2020

Total budget:
2.043.185

Grant from the FRC in DKK:
1.111.379

Project description:
På Færøerne er daginstitutionsområdet vokset markant på forholdsvis kort tid. Over 90 % af de færøske børn går nu i daginstitution og Færøerne har egen pædagoguddannelse. På trods af denne udvikling findes der stort set ingen lokalt produceret daginstitutionsforskning. Fra kommunal side indsamler man viden på området, men kvalitetsvurdering og praksisudvikling i de færøske daginstitutioner kan ind til videre kun ske på baggrund af forskningsviden produceret i andre lande. Omvendt foreligger der er en betydelig forskningsviden om danske daginstitutioner, men denne viden er i begrænset omfang rettet mod begrebet trivsel, og en konkret definition for begrebet indenfor daginstitutionsområdet findes ikke. Alligevel fremstår trivsel som et centralt begreb for daginstitutioner og deres virke. Trivsel bruges som kriterium når kvaliteten i daginstitutionerne vurderes, når pædagogers kompetencer formuleres, og trivsel opstilles som en af de vigtigste målsætninger for pædagogisk praksis, både på Færøerne og i Danmark.

Ph.d. projektet Trivsel i daginstitutionen. Trivselsforståelser i danske og færøske daginstitutioner vil bidrage til daginstitutionsfeltet med forskningsviden som belyser begrebet trivsel, ved at undersøge og sammenligne trivselsforståelser i færøske og danske daginstitutioner. Projektet undersøger hvordan trivsel forstås og praktiseres. Det undersøges desuden hvordan betingelserne for pædagogisk praksis og praksis i sig selv påvirker forestillinger om trivsel. Endelig undersøger projektet hvordan de forskellige forståelser af trivsel giver mening i færøsk og dansk kontekst. Ph.d. projektet udvikler empirisk baseret lokal viden med det formål at understøtte arbejdet med trivsels- og kvalitetsdagsordner i danske og færøske daginstitutioner.

Project status:
Virkin<< Back
Administration     Faroese