Year of grant:
2008

Research Area:
Mentan

Project type:
Ph.d.verkætlan

Project title:
Komparative studier af børns socialisering på Færøerne

Grant number:
0213

Project manager:
Turid Olsen

Institution/company:
RUC

Project period:
1.8.2009-31.7.2012

Grant from the FRC in DKK:
1.100.000 kr.

Project description:
Inspireret af Anton Hoëms (1978) teorier om overgangssamfund,beskæftiger projektet sig med børn på Færøerne, deres socialisering, relationer og håndtering af ændringer og overgange fra en struktur til en anden.Metoderne er antropologisk-etnografiske – hovedsagelig kvalitative.Empirien består af skriftlige dokumenter og materialer, interview og empiriske feltstudier, fordelt over to perioder med en mellemliggende analyseperiode. 3 udvalgte familier i samfund, med enkle samfundsstrukturer og uformelle socialiseringsformer, sammenlignes med 3 udvalgte familier og institutioner, i tiltagende komplekse samfundsstrukturer og formelle socialiseringsformer. I første periode er tilgangen åben og delvis struktureret. I anden periode er tilgangen fokuseret ud fra emner og temaer fremanalyseret fra foregående feltstudier.

Formålet med forskningsprojektet er at generere forskningsbaseret viden om børns socialisering på Færøerne. Projektet vil belyse påvirkninger, som samfundsændringer har på strukturer, socialiserings- og kulturformer i overgangssamfund.Project status:
Stedgað<< Back
Administration     Faroese