Year of grant:
2015

Research Area:
Samfelag

Project type:
Ph.d.verkætlan

Project title:
Ábyrgdargering og fólkaræðislig góðska í føroysku politisku skipanini.

Grant number:
0519

Project manager:
Hallbera Fríða West

Institution/company:
Søgu- og Samfelagsdeildin, Fróðskaparsetur Føroya

Other participants:
Beinta í Jákupsstovu og Per Selle

Project period:
01.08.2015-31.07.2018

Total budget:
1.762.424

Grant from the FRC in DKK:
1.130.000

Project description:
Original
Det liberale repræsentative demokrati er i dag den internationalt godkendte norm for god politisk styring, og styreformen er godt etableret i vores del af verden. I dag er en stor del af det analytiske fokus indenfor demokratiforskningen rettet mod de demokratiske regimers kvalitative egenskaber.

Et af spørgsmålene om demokratiske systemers kvalitative egenskaber omhandler i hvilken grad et regime har institutioner og processer som sikrer, med Montesquieus ord, at magt møder modmagt. Hvordan forebygges der, at magt korrumperer og misbruges? Hvordan og i hvilken grad er det systemer som sikrer, at magthaverne bliver gjort ansvarlige for fejl og magtmisbrug, eller som det gerne udtrykkes: Hvordan holdes magthavere accountable? Projektets teoretiske fokus er på accountability-begrebet, og det empiriske fokus er på de institutioner og normer, som sikrer accountability i offentlig politik på Færøerne.

Traditionel liberal demokratiteori har ikke den store tillid til, at borgeren, som vælger, kan sikre accountability i demokratiske systemer. Ifølge teoretikere som f.eks. O´Donnell sikres accountability i moderne demokratiske systemer ved, at borgernes udøvelse af vertikal accountability suppleres med et system af horisontale accountabilityinstitutioner. Med det er at forstå uafhængige juridiske kontrolinstitutioner, der skal fungere som et integreret system, der har tilknytning til retssystemet.

I undersøgelsen af accountability i det færøske demokratiske system fokuseres der hovedsagligt på horisontal accountability. Der udføres en dokumentanalyse af Lagtingets institutionelle kontrolmuligheder, og af Lagtingets praksis med hensyn til mistillidsvotum og nedsættelse af undersøgelser. Hovedundersøgelsen består af en dokumentanalyse og interviewundersøgelse af det politiske system sikring af ”enforcement” af accountability i forhold til ombudsmandsinstitutionens påtaler og indstillinger. Resultaterne fra den empiriske undersøgelse analyseres i forhold til, hvordan dette organiseres og praktiseres i andre nordiske lande, særlig i Danmark, men også i Norge og på Island.

Final
One central accountability concern is control of executive power. Even though the voters have an important say in this, they have no formal control options between elections. Here, parliaments have a say, especially in parliamentary systems where parliament delegates power to government, not the voter. Government answers to parliament. However, in parliament, MPs face expectations from different roles, the strongest being the role as “partisans”. This dissertation enhances our knowledge about MPs and parliamentary control by investigating under which conditions MPs engage in control activity. The dissertation focuses on Fire Alarm control activity from decentral parliamentary control institutions and argues that Fire Alarms call for MP Firefighting in parliament. The project applies a medium-N mixed method research design. The quantitative investigation of patterns of MP Firefighting shows that MP Firefighting to a high extent is “partisan” activity. MPs from opposition parties dominate the parliamentary control activity. MPs engage in Firefighting if the potential to damage the government’s reputation is present and if cases receive media coverage. The qualitative within-case investigation by process-tracing method supports the quantitative investigation, since the selected cases show that MPs to a high extent use cases to inflict cost on government and damage the government’s reputation. Finally, the project investigates whether MPs display a different type of behavior related to institutionalized Firefighting, where clear-cut procedures instruct the control activity compared to Firefighting based on MPs’ own initiative. Here, MPs to a higher degree display “parliamentarian” behavior where also government MPs participate.

Project status:
Liðug

Project output:
PhD Thesis handed in on August 14, 2018. Oral defence on November 16, 2018.
West, Hallbera (2018): MP Firefighting: When do MPs hold government accountable?, Politicas ph.d.-serie, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, http://politica.dk/politicas-phd-serie/hallbera-west/
West, Hallbera (2020): “MP Firefighting and the institutional logic”, The Journal of Legislative Studies, https://doi.org/10.1080/13572334.2020.1818927.<< Back
Administration     Faroese