Játtað í:
2010

Granskingarøki:
Heilsa

Verkætlanarslag:
Ph.d.verkætlan

Verkætlanarheiti:
Ældre og aldring på Færøerne

Játtanarnummar:
0321

Verkætlanarleiðari:
Ása Róin

Stovnur/virki:
Sjúkrarøktarfrøðiskúlanum/Linkøbing Universitet

Verkætlanarskeið:
01.02.2011 - 31.07.2014

Samlaður kostnaður:
1.623.152 DKK

Stuðul úr Granskingargrunninum:
977.966 DKK

Verkætlanarlýsing:
Orginal:
Design. Projektet tager udgangspunkt i diskursanalyse som både teori og metode og er en analyse af ældre og aldring ud fra to forskellige perspektiver. Dels et offentligt perspektiv og dels et personligt perspektiv rettet mod den enkelte ældres oplevelse af sig selv som aldrende. Disse to perspektiver vil i en komparativ analyse kunne give viden om, i hvilken grad en dominerende offentlig diskurs påvirker den enkelte ældre og hvilke konkurrerende diskurser den enkelte ældre indrager i sin selvforståelse.

Materiale.Til analyse af den offfentlige diskurs vil indgå tekster dels på et politisk institutionelt niveau i form af love, betænkninger og bekendtgørelser, dels et kulturelt niveau ud fra tekster fra landets to førende dagblade de sidste 5 år. Som data for analyse på det personlige niveau tænkes individuelle interview med 10 til 12 ældre på Færøerne mellem 70 og 75 år.

Formål. Formålet med dette projekt er at søge viden, der kan bidrage til en nuancering af debat og praksis omkring ældre og aldring ved at rette blikket mod en anderledes forståelse ud fra ældre menneskers egne oplevelser af og forhold til egen aldring, en forståelse i mulig konflikt med den negative ældrediskurs, der er dominerende i dag.

Dette får stor betydning for, hvoledes man i fremtiden kan nuancere initiativer i forhold til at skabe de bedste rammer for et godt liv i alderdommen på Færøerne.

Endelig: The aim of the thesis was to explore how older people living in the Faroe Islands make sense of ageing, how political intentions and strategies resonate with the lived reality of ageing and how theories on ageing compare with this reality. The thesis builds on two data sets. The first set is derived from interviews with women aged 60 to 65 years old who suffer from long-term urine incontinence, a disorder commonly associated with old age. The second set is derived from group and individual interviews with community-dwelling men and women aged 68 to 91 years old.

The results are presented in four papers, each of which addresses aspects of ageing. Health, which appeared to be a strong determinant for how old age was constructed and negotiated, was one aspect considered. The meaning of home or one’s affiliation to a place of living was another important aspect studied. The results of that study indicated the necessity of understanding home as a multifaceted notion that goes beyond a house of residence. In particular, for participants living in small island villages, the notion of home was found to embrace a whole community or island rather than a house of residence, which should promote new thinking about services in remote regions.

These results compare with gerontological theories on ageing. However, the findings demonstrate the importance of acknowledging that the concepts of ageing and old age do not carry any predefined meanings but should be understood as contingent on social, cultural, historical and geographical conditions.

Støða:
Liðug

Avrik:
Róin, Á. and Nord, C. (2015) Urine incontinence in women aged sixty to sixty-five: Negotiating meaning and responsibility, Scandinavian Journal of Caring Science, Article published online: 27 JAN 2015 | DOI: 10.1111/scs.12190.

Róin, Á. (2015) The multifaceted notion of home: Exploring the meaning of home among elderly people living in the Faroe Islands, Journal of Rural Studies, 39: 22-31.

Róin, Á. (2014) Embodied ageing and categorisation work amongst retirees in the Faroe Islands, Journal of Aging Studies, 31: 83-92.

Róin, Á. (submitted manuscript) Is there a ‘fit’ between theories on and the way in which older people make sense of ageing in their everyday lives? Findings from the Faroe Islands

Róin, Á (in press) Person - environment fit and quality of care, In: T. Boll, D. Ferring, & J. Valsiner (Eds.), Cultures of care in aging). Charlotte, NC: Information Age Publishing.<< Back
Administration     English