Játtað í:
2008

Granskingarøki:
Mentan

Verkætlanarslag:
Ph.d.verkætlan

Verkætlanarheiti:
På Færøerne betyder religion stadig meget

Játtanarnummar:
0212

Verkætlanarleiðari:
Janna Egholm Hansen

Stovnur/virki:
Aarhus Universitet

Aðrir luttakarar:
Lene Kühle og Beinta í Jákupsstovu

Verkætlanarskeið:
1.2.2009-31.10.2013

Stuðul úr Granskingargrunninum:
1.325.662 kr.

Verkætlanarlýsing:
Original:

Som projektets titel antyder, handler dette ph.d. – projekt om religion på Færøerne, nærmere betegnet, om religionens stadige store betydning på Færøerne.

Projektet består af tre hoveddele, hvor det i første hoveddel er Færøernes fortid, der behandles.

I anden hoveddel behandles Færøenes nutid, mens det er Færøernes samtid set i et europæisk/vestligt perspektiv, der er i fokus i tredje og sidste hoveddel. Uddybende vil dette sige, at projektet indledes med en historisk gennemgang af den færøske kirkes historie fra omkring år 825, hvor øerne blev koloniseret af norske vikinger, og frem til i dag. Anden halvdel, som omhandler Færøernes nutid, består af en kortlægning af samtlige trossamfund på Færøerne i dag. I forbindelse med denne kortlægning, er der en række faste kategorier, der søges afdækket. Disse kategorier er som følger; gruppens historie, organisation, medlemmer, økonomiske forhold, religiøs/spirituel praksis, eksterne relationer og til sidst en afslutning. Når det er netop disse kategorier, jeg vil forsøge at få afdækket, skyldes det, at dette er de kategorier som det Det Danske Pluralismeprojekt, som dette ph.d. – projekt skal ses som en del af og et bidrag til, søger afdækket i forbindelse med kortlægninger af en religion eller religiøs gruppe i Danmark. Pluralismeprojektet, som er et akademisk forskningsprojekt under Center for Multireligiøse Studier ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet (se yderligere omtale af pluralismeprojektet i projektbeskrivelsen, bilag 1), blev sat i værk i 2001 med det formål at kortlægge religion i Danmark. Det er således grundet pluralismeprojektets erfaringer på området, at nærværende projekt ønskes tilknyttet pluralismeprojektet.

I tredje og sidste hoveddel, som er en teoretisk diskussion, stilles to spørgsmål, nemlig om Færøerne er et særligt sted, hvad religiøsitet og religiøs aktivitet angår, og i så fald hvorfor det forholder sig således. Disse spørgsmål søges afklaret ved hjælp af komparative studier, hvor Færøerne sammelignes med bl.a. Danmark, Island og Åland. Denne hoveddel afsluttes dernæst med en diskussion af det færøske eksempel set i forhold til tidens fremherskende sociologiske teorier vedrørende sekularisering og senmodernitet.

Final:

From the perspective from the Sociology of Religion, the dissertation “Religion og religiøsitet på Færøerne i det 21. århundrede: Betwixt and Between” (“Religion in the Faroe Island in the 21st Century: Betwixt and Between”) presents an investigation of the process of secularization in the Faroe Islands in the period from the 1970s to 2009/10. Specifically, it investigates whether the apparent changes and restructuring of religion and the religious landscape during the past 20 years can be characterized as secularization or not.

This is a rather large and complex question. In order to provide a qualified answer, the study is structured according to the theory and definitions of secularization developed by the Belgian sociologist Karel Dobbelaere. The main point of Dobbelaere’s theory of secularization is that this process is not only a question of the declining number of members and members’ declining commitment to their religious communities, but is also a process involving different levels: societal (macro level), institutional (meso level), and individual (micro level). Accordingly, Dobbelaere – and I – operate with three different definitions of secularization: one for the macro level, one for the meso level, and one for the micro level.

Dobbelaere writes of secularization at the macro level that “Secularization is situated on the societal level and should be seen as resulting from the process of functional differentiation and the autonomization of the societal subsystems” (Dobbelaere 1999, 231). Secularization at the meso level is, on the other hand, defined as ”change occuring in the posture of religious organizations – churches, denominations, sects, and New Religious Movements (NRMs) – in matters of beliefs, morals, and rituals” (Dobbelaere 2002, 25); whereas individual secularization refers to:

[…] individual behavior and measures the degree of normative integration in religious bodies. It is an index of the accord between the norms of religious groups – in domains of beliefs, rituals, morals etc. – and the attitudes and conduct of their members (Ibid.).

The thesis includes data from 37 interviews and from political speeches, laws, orders, regulations, public school curricula etc. The latter is the basis for the investigation of secularization at the macro level, whereas the investigation of secularization at the meso and micro level is based primarily on the interviews.

The conclusions of this study is that the Faroe Islands in terms of state and church, church and public schools, and religion and politics are not secularized, but that great changes have occurred; for example the public schools’ relations with the folkekirke. I therefore conclude – at least regarding public schools – that a process of secularization is taking place, even if public schools cannot be characterized as secular. Great changes have also occurred at the meso and the micro levels during the investigated period. Among other things, the majority of the religious communities of the Faroe Islands have started to arrange and conduct meetings together, and members of religious communities have started attending meetings held by other religious communities. Also, the religiously-motivated restrictions and proscriptions of previous times, for example against smoking, alcohol consumption and gambling, have recently been redefined in such a way that it is no longer considered sinful to drink one or two glasses of wine. On the other hand, 95 % of the population of the Faroe Islands identify themselves as Christian and 23 % attend church or other religious meetings on a weekly basis. My conclusion in Chapters 5 and 6 is therefore that no clear answer to the question of whether the visible and evident changes at these two levels can be characterized as secularization.

In the final chapter of the thesis – Chapter 7 – the results of the investigation are combined and compared to similar studies of other Nordic countries. A series of theoretical problems and questions are also presented, as these have become visible through the work of this thesis and its explicit focus on the concept of secularization.

Støða:
Liðug

Avrik:
Ph.d.ritgerð vard 28.2.2014 - Heiti: "Religion og religiøsiet på Færøerne i det 21. århundrede: Betwixt and Between".

- Grein í Religion 2.0? Tendenser og trends i det nye årtusind med titlen ”På Færøerne tror man da” - religion i folkeskolen”, 2010.

- Grein í Samtidsreligion – levende religion i en foranderlig verden med titlen ”Sekularisering på Færøerne: En historie fra de kolde lande”.

- Grein í Samtidsreligion – levende religion i en foranderlig verden med titlen ”Sekulariseringstesen og dens ideologiske lillesøster: sekularisme”.

- Deltaget i udsendelsen ”Vitan” i Útvarp Føroya, 14.12.2009

- Fyrilestur: ”På sporet af religion på Færøerne”, Center for SamtidsReligion, 02.02.2010.

- Paper: ”Religion, geografi og natur på Færøerne”, CHAOS-symposium, Tromsø, 08.05.2010.

- Fyrilestur: ”Færøsk kristendom i spændingsfeltet mellem det før – og det senmoderne”, Afdeling for Religionsvidenskab, 22.12.2011

- Deltaget i udsendelsen ”Geymin” i Útvarp Føroya, januar 2012

- Deltaget i P1 Feature, ”Abort på færøsk”, Danmarks Radio, juni 2013.

- Paper: ”Sekularisering í Føroyum”, Frændafundur, Tórshavn 25.08.2013.<< Back
Administration     English