Játtað í:
2012

Granskingarøki:
Mentan

Verkætlanarslag:
Ph.d.verkætlan

Verkætlanarheiti:
Færøske børns tidlige sprogtilegnelse – Udvikling og normering af en færøsk version af CDI-forældrerapporter

Játtanarnummar:
0220

Verkætlanarleiðari:
Sissal M. Rasmussen

Stovnur/virki:
Syddansk Universitet og Føroyamálsdeildin á Fróðskaparsetrinum

Verkætlanarskeið:
01.09.2012-30.08.2015

Samlaður kostnaður:
1.791.823 kr.

Stuðul úr Granskingargrunninum:
1.000.000 kr.

Verkætlanarlýsing:
Færøske børns tidlige sprogtilegnelse. – Udvikling og normering af en færøsk version af CDI-forældrerapporter

En væsentlig årsag til den øgede interesse for den tidlige sprogtilegnelse som i øjeblikket kan iagttages i de vestlige lande er, at forskningen i stigende grad kan dokumentere sammenhænge mellem barnets tidlige sprogtilegnelse og senere uddannelsesmæssig succes. Dette hænger bl.a. sammen med læsningens vigtige rolle gennem hele skoleforløbet. Barnets talesproglige kompetencer ved skolestart (f.eks. progforståelse og ordforråd) har vist sig at hænge sammen med hvor god barnet bliver til at læse, og da disse kompetencer grundlægges langt tidligere får den tidlige sprogtilegnelse indflydelse på barnets tilegnelse af viden inden for alle fag. Forskning har også vist den såkaldte ”mattheus-effekt”, dvs. et barn med et svagt (sprogligt) grundlag, har større risiko for at forblive sprogligt svag. Det positive er, at forskning samtidigt peger på, at dette mønster kan brydes med de rigtige tiltag. Derfor er det afgørende med tidlig identifikation af børn med sproglige forsinkelser, således, at en målrettet og effektiv indsats kan iværksættes.

Når det kommer til situationen på Færøerne har PISA-undersøgelser vist at mere end hver tredje færøske elev i 9. klasse ligger i kategorien funktionel analfabet, og havde dermed dårlig læseforståelse. Med udgangspunkt i forskning er det afgørende at undersøge sammenhængen mellem den tidlige sprogudvikling og senere læseresultater. Dette er imidlertid ikke muligt pt. fordi der ikke findes nogen systematiske undersøgelser der giver empirisk baseret viden om færøske børns tidlige sprogtilegnelse.

Projektets formål er derfor at udvikle en færøsk version af de amerikanske forældrerapporter MacArthur-Bates Communicative Development Inventories – kaldet CDI-forældrerapporter – til børn i alderen 8 måneder til 4 år. De færøske CDI rapporter vil blive anvendt som grundlag for en første systematisk og empirisk baseret beskrivelse af færøske børns tidlige sprogtilegnelse. Forældrerapportmetoden er valgt fordi den har vist sig at være et billigt og pålideligt redskab der gør det muligt at indsamle data fra mange børn og derfor er særligt velegnet til at tegne et repræsentativt billede af færøske børns sprogtilegnelse. CDI-forældrerapporten anvendes desuden i mere end 60 lande (også de andre nordiske lande) og en færøsk version muliggør derfor samtidigt en systematisk sammenligning med andre sprog.

Projektet vil bestå af en kortlægning af den tidlige sprogtilegnelse hos færøske børn, og de faktorer der påvirker resultatet. Derudover vil der blive stillet et web-baseret materiale til rådighed, der kan anvendes af dem, som arbejder i praksis til identifikation af børn med sproglige forsinkelser og som grundlag for tilrettelæggelse af en sproglig indsats, der kan bidrage til at udjævne forskellene i børns sproglige kompetencer. Undersøgelsen vil kunne kaste lys over færøske børns sprogtilegnelse i et internationalt perspektiv ligesom instrumentet vil kunne anvendes til videre undersøgelser af sammenhængen mellem det tidlige talesprog og senere læsekompetencer.

Støða:
Virkin<< Back
Administration     English