Játtað í:
2012

Granskingarøki:
Mentan

Verkætlanarslag:
Verkætlan

Verkætlanarheiti:
Endringar i færøyske dialektar gjennom to generasjoner. Korleis, kor fort og kvifor?

Játtanarnummar:
0223

Verkætlanarleiðari:
Jógvan í Lon Jacobsen

Stovnur/virki:
Føroyamálsdeildin, Fróðskaparsetur Føroya

Aðrir luttakarar:
Hjalmar P. Petersen

Verkætlanarskeið:
01.01.2013-31.12.2013

Stuðul úr Granskingargrunninum:
214.000 kr.

Verkætlanarlýsing:
Hovudmålet for dette prosjektet er å utvikle innsikt i moderne færøyskedialektendringsprosesser og forholdet mellen samfunnsendring og språkendring. Prosjektet studerer endringer i språk og samfunn gjennum djupstudiar i sju språksamfunn. Tidsramma for datagrunnlaget er 1955-2015.

Delmåla for prosjektet er:

1) å samle, digitalisere og transkribere opptak frå eldre dialektstudier på Færøyane.

2) å samle inn nyt materiale frå sju lokalsamfunn, som vi óg har eldre optak frå. Dette nye materialet er tredelt, med tre typar gjensidig uavhengige språklege datasett til bruk for analysen av sju færøske språksamnfunn: a) språkbruksdata – innsamla ved lydopptak, b) folkelingvististiske førestillilnger om språk og dialekter – innsamla verd hjelp af intervju (kombinert med a) og c) holdningar til språk – underbevisste holdninger innsamla ved hjelp af masketester, bevisste med spørjeskema.. Dei nye lydopptaka skal også digitaliseres og transkriberast.

3) å lage analyser av språkendringar i verkeleg tid med tanke på endringsgrad, endringstypar, endringsretning og sosiale og samfunnsmessige vilkår for endringarne.

Midlerne er til dei fyrste projektfasane: 1) Innsamling og digitalisering av eldre talemålsmateriale frå Færøuane, 2) innsamling av nytt talemålsmateriale og nytt materiale som kan ge innsikt i holdningar til og førstillingar om språk i sju færøyske lokalsamfunn.

Støða:
Liðug

Avrik:
Verkætlanin er formliga endað. Granskingin heldur fram í aðrari verkætlan, sí verkætlanina "Broytingar í føroyskum málføri í tvey ættarlið. Hvussu, hvussu skjótt og hví?"<< Back
Administration     English