Játtað í:
2014

Granskingarøki:
Heilsa - Sjúkrakassagrunnurin

Verkætlanarslag:
Verkætlan

Verkætlanarheiti:
Tidlig indsats mod perinatal angst og depression på Færøerne

Játtanarnummar:
3016

Verkætlanarleiðari:
Sanne Storm

Stovnur/virki:
Psykiatriski Depilin

Aðrir luttakarar:
Ljósmøðratænastan, Gigni

Verkætlanarskeið:
01.03.17-31.02.18

Samlaður kostnaður:
3.170.286

Stuðul úr Granskingargrunninum:
1.499.016

Verkætlanarlýsing:
Tidlig indsats mod angst og depression under graviditet og efter fødsel på Færøerne Nærværende forskningsprojekt er i sin helhed innovativt i sin implementering på Færøerne, men tager udgangspunkt i eksisterende international forskning og anbefalinger fra etablerede sundhedsstyrelser på området i flere lande. Forskningsprojektet indeholder udover veletablerede internationale screeningsredskaber, behandlingstiltag og anbefalinger desuden innovative screenings- og assessmentredskaber, samt innovative behandlingselementer i den psykoterapeutiske behandlingsindsats mod perinatal angst og depression.

Det overordnede formål med nærværende forskningsprojekt er at indsamle data og evaluere shared careorganiseringsindsatsen ved iværksættelse og fokusering på fire undersøgelser:

1. Screening med EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) i uge 10 efter fødsel og uge 18 i graviditetsforløbet. Formålet er en tidlig opsporing af og tidlig indsats mod angst og depression hos kvinder i den perinatale periode. Screeningen foretages af jordemoderen i uge 18 i graviditetsforløbet og af sundhedsplejersken i primærsektoren 10 uger efter fødsel.

2. En struktureret observation af mor-barn samspillet hos mødre, der ifølge EPDS-testen scorer 13+ ved anvendelse af Bethlems observationsmetode (Killén og Olofsson, 2003). Ved anvendelse af en struktureret observation af mor-barn samspillet ved implementering af Bethlems observationsmetode støttes sundhedsplejersken til en “objektivering” af observationerne og vurderingen af mor-barn samspillet. Denne indsats har til formål at være opmærksom på barnets trivsel og bedre kunne støtte og vejlede forældre eller omsorgspersoner, til etablering af en sikker tilknytning, samt forebygge og mindske omsorgssvigt for det nyfødte barn. Implementering af Bethlems observationsmetode fokuserer på gruppen af mødre, som scorer 13+ og som tilbydes en indsats mod angst eller depression. Formålet er at holde øje med mor-barn samspillet over tid og studere hvorvidt behandlingsindsatsen har en indvirkning på mor-barn samspillet.

3. Screening med VOIAS, et test-redskab udviklet af musikterapeut Sanne Storm, der fokuserer på den menneskelige stemme som indikation på depression. Screeningen foretages på mødre, der frivilligt deltager, som lige har født og ifølge EPDS-testen scorer henholdsvis i de tre kategorier: 0 - 9, 9 - 12 og 13+ Denne del er et musikterapeutisk forskningsprojekt, der har til formål:
- at implementere og undersøge relevansen af en innovativ assessmentprofil VOIAS, der fokuserer på den menneskelige stemme.
- at undersøge VOIAS-profilens psychometriske egenskaber - reliabilitet og validitet - ved at indsamle data indenfor en bestemt klientgruppe, der ikke tager medicin, og som ifølge EPDS-testen falder indenfor ovennævnte tre kategorier.
- at undersøge, hvorvidt VOIAS kan indfange forandringer i moders trivsel som EPDS-testen ikke indfanger. - at undersøge hvorvidt moderens stemme indikerer forandring over tid, ved modtagelse af behandling for fødselsdepression.
- at undersøge, hvorvidt VOIAS kan dokumentere effekten af behandlingen hos mødre, der ifølge EPDS-testen scorer 13.

4. En evaluering af et innovativt psykoterapeutisk behandlingstilbud, hvor terapirettet krop- og stemmeterapi er en integreret del af den psykoterapeutiske behandling af angst og depression i den perinatale periode.
Formålet er at undersøge hvorvidt den valgte behandlingsmetode dækker moderens behov og evaluere, hvordan tilbuddet indvirker på den perinatale angst og depression.

Støða:
Virkin<< Back
Administration     English