Játtað í:
2015

Granskingarøki:
Heilsa - Sjúkrakassagrunnurin

Verkætlanarslag:
Verkætlan

Verkætlanarheiti:
A qualitative study of young adults lived experiences of being a child of parents with severe mental illness

Játtanarnummar:
3017

Verkætlanarleiðari:
Kristianna Dam

Stovnur/virki:
Sjúkrarøktarfrøðiskúlin, Fróðskaparsetur Føroya

Aðrir luttakarar:
Elisabeth Hall

Verkætlanarskeið:
01.05.2016-31.05.2017

Samlaður kostnaður:
468.957

Stuðul úr Granskingargrunninum:
312.638

Verkætlanarlýsing:
Baggrund: International forskning viser, at børn hos psykisk syge forældre har behov for omsorg, tryghed, støtte og information om forældrenes sygdom, for at kunne udvikle sig til et sundt menneske. Men undersøgelser viser, at børnene oplever ofte manglende omsorg, støtte og information. De udvikler ofte psykosomatiske symptomer og er i risiko for at udvikle psykisk sygdom senere i livet.

Relevans: Emnet er underbelyst på Færøerne og der vurderes ligeledes, at målgruppen er underprioriteret indenfor den færøske sundhedssektor. Emnet rummer således en sygeplejefaglig problemstilling, der begrundes udfra forståelse og inddragelse af pårørendes oplevelser og erfaringer. er en nødvendighed for at kunne yde en adækvat sygepleje. Der konstateres således et behov for yderligere forskning om netop færøske børns oplevelser af at være barn til forældre med alvorlig psykisk sygdom

Formålet er at undersøge børnenes oplevelser af deres hverdag, deres relationer til forældre, familie og kammerater og deres mestring af livet. Undersøgelsen vil bidrage med ny viden om disse færøske børns oplevelser. Den nye viden kan bidrage til evidensbaserede interventioner i klinisk praksis til målgruppen på Færøerne og også internationalt, hvilket forventes at forbedre psykisk sundhed og reducere menneskelige og økonomiske omkostninger, der er forbundet hermed. På lang sigt kan undersøgelsen bidrage til øget forskning om psykisk sygdom og sygepleje.

Undersøgelsens metode er en kvalitativ semistruktureret interviewundersøgelse der foretages i en hermeneutisk-fænomenologisk referenceramme. De semistrukturerede interview vil følge en interviewguide med åbenhed for informanternes svar. Der indgår 10-15 informanter, som rekvireres efter 'snowball*' metoden. Der inkluderes informanter af begge køn i alderen 18 år. Informanterne skal være født på Færøerne og tale færøsk. Børn under 18 år eller børn, der selv er psykisk syge vil ekskluderes.

Interviewene optages på bånd og udskrives som tekst, der analyseres med fokus på mening, der beskrives som meningskodning, meningskondensering og meningsfortolkning af data. Temaerne, som udledes af analysen. vil blive analyseret og sat i perspektiv af bl.a. teorien kaldt "Tidal model" udviklet særlig for psykiatrisk omsorg- Undersøgelsens etiske overvejelser følger retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden og etiske retningslinjer i forhold til småsamfund.

Støða:
Virkin<< Back
Administration     English