Játtað í:
2016

Granskingarøki:
Mentan

Verkætlanarslag:
Ph.d.verkætlan

Verkætlanarheiti:
Bókaummæli og –kritikkur í føroyska bókmentastovninum

Játtanarnummar:
0231

Verkætlanarleiðari:
Paula Gaard

Stovnur/virki:
Føroyamálsdeildin, Fróðskaparsetur Føroya

Aðrir luttakarar:
Turið Sigurðardóttir, Ástráður Eysteinsson

Verkætlanarskeið:
09.2016-08.2019

Stuðul úr Granskingargrunninum:
1.112.098

Verkætlanarlýsing:
Anmelderkulturen på Færøerne er i dag præget af, at kun få deltager i den offentlige debat, og det er derfor vanskeligt at tale om en virkelig anmelderkultur på Færøerne. Vores geografiske placering og det faktum, at landet er så lille - en såkaldt micro-stat - påvirker i høj grad samfundskulturen og sætter derfor også sine spor i anmelderkulturen. Prisen for at udtale sig er høj, da alle kender alle. Disse forhold vil derfor i højere grad end i andre større lande virke censurerende inden for anmelderkulturen.

Men i hvor høj grad skal dette betragtes som et problem? Hvilken betydning har anmeldelserne i et lands litterære system? Har litteraturanmeldelserne, når alt kommer til alt, indvirkning på, hvad og hvor meget bliver udgivet, eftersom anmelderne ofte kommer til at virke som vejvisere og måske endda som en slags udsmidere i det litterære univers? Litteraturkritikeren vil herved stå i en veritabel magtposition, da det er ham/hende, som bevidst eller ubevidst har autoritet til at afgøre, hvad der er godt eller dårligt, hvad der er værd at udgive, og hvad der ikke lever op til kvalitetskravene mht. publicering.

Kritikerens rolle i samfundet og i det litterære univers varierer i forhold til strømninger og tankegange i samfundet, og det er et spørgsmål, om det virkelig er således, at alle litteraturforskere og -elskere burde føle et ansvar for og pligt til at være med i den almene debat for derved at være med til at styrke litteraturens position i samfundet og mindske risikoen for, at det litterære univers bliver for snævert.

Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette forskningsprojekt, hvis formål blandt andet er at få dannet et overblik over anmelderinstitutionens historie i færøsk litteratur. Hvordan og hvornår begynder anmelderne at blive bevidste om deres særlige rolle i det litterære univers. Hvem har fra begyndelsen skrevet anmeldelser, og hvad har disse anmeldere lagt vægt på. Hvilke metodiske tilgange har de benyttet, og kan færøske anmeldelser sammenlignes med anmeldelser i landene omkring os, f.eks. Danmark og Island? Hvordan ser situationen ud i dag? Kan denne sammenlignes med situationen i andre lande? Hvis ikke, hvad kan da årsagen evt. være?

Fra de første tynde færøske bladudgivelser i 1889, har der fandtes kritiske anmeldelser af både original og oversat litteratur på færøsk. Fra 1920-erne og til i dag har kultur- og litteraturtidsskriftet Varðin skiftevis blomstret i lange perioder og ligget i dvale. I 1940- og 50’erne dyrkedes en bladflora af høj kvalitet blandt færinger i København, og i dagens samfund, hvor trykmediet har tabt sit monopol, er de forskellige digitale medier kommet på banen som smagsdommere.

Et repræsentativt udsnit af disse tidsdokumenter igennem godt 100 år vil blive undersøgt for dermed at opnå et historisk overblik over udviklingen i litterære vurderinger og normer, som i videre perspektiv vil uddybe vores forståelse af aspekter af den litterære institution på Færøerne - f.eks. receptionen af forskellige genrer, udvikling af normer og idealer, behandlingen af originale henholdsvis oversatte tekster, sprogpolitiske og andre spændinger – og på afgørende vis skaffe os mulighed for en rigere og mere nuanceret forståelse af den litterære udvikling.

Forskningen i dette projekt vil lægge vægt på at undersøge, i hvilket omfang anmeldelserne afspejler en holdning til litteratur i forhold til, hvad man mener, at litteratur skal være eller indeholde. Skal litteraturen være ren æstetisk kunst, eller skal den først og fremmest opdrage læserne og være belærende f.eks. i forhold til god skik, gudsfrygt, fædrelandskærlighed o. lign.? Og kan balancen mellem teksten som kunst og teksten som belærende afspejles i anmeldelserne?

Støða:
Virkin<< Back
Administration     English