Játtað í:
2007

Granskingarøki:
Heilsa

Verkætlanarslag:
Verkætlan

Verkætlanarheiti:
Urininkontinens blandt ældre kvinder på Færøerne. Prævalens og Impact on daily life.

Játtanarnummar:
0308

Verkætlanarleiðari:
Ása Róin

Stovnur/virki:
Sjúkrarøktarfrøðiskúli Føroya

Aðrir luttakarar:
Hildur við Høgadalsá

Verkætlanarskeið:
1.2.2008 - 31.7.2008

Stuðul úr Granskingargrunninum:
173.208 kr.

Verkætlanarlýsing:
Original description
Formål: At undersøge prævalensen af urininkontinens(UI) blandt kvinder på Færøerne, hvorledes UI påvirker kvinderne i deres daglige liv, hvilken viden, de har omkring udredning og behandling og hvorledes kvinder selv vil beskrive at leve med UI.

Population: Kvinder født mellem 1938 og 1942 bosiddende på Færøerne. Kvinder, der har gennemgået kirurgisk behandling for UI indgår ikke. Kvinder, der har en neurologisk eller psykiatrisk diagnose og kvinder, der grundet stort plejebehov, bor på institution, indgår ej heller.

Metode: Der indgår både kvantitativ og kvalitativ metode i undersøgelsen. I den kvantitative del vil et valideret spørgeskema blive anvendt,”The Incontinence Impact Questionaire”(IIQ). Den kvalitative del indeholder semistrukturerede interview med 5 kvinder, der har UI.

Analyse: Den kvantitative del analyseres ved hjælp af statistisk metode. Den kvalitative del analyseres inden for en diskursteoretisk begrebsramme.

Perspektiv: Projektet ses som en nødvendig baggrund i forhold til at skabe de bedste rammer og tilbud omkring forebyggelse, udredning og behandling af urininkontinens på Færøerne.

I et større perspektiv skal undersøgelsen ses som led i et større projekt, hvor målsætningen er at skabe rammer og viden omkring forebyggelse af svækkelse i alderdommen til gavn for den enkelte og samfund.

Final report:
Objective: The aim of this study was to assess the prevalence of urinary incontinence (UI) in women in Faroe Islands, to describe UI´s impact on daily life and to seek understanding about what makes women seek professional care or treatment.

Methods: The study was designed with both a quantitative part using questionnaire and a qualitative part using semi structured interview. Data was collected during spring and summer 2008. All women in the Faroe Islands between the age of 60 and 65 years received a posted questionnaire. 59% responded. 5 women were randomly selected for interview.(16 had approved to participate)

Results: 40% reported to be incontinent at various degrees. Most reported incontinence to be both urge and stress incontinence. The women experienced impact on the physical, psychological and social aspects of life, the impact on physical aspects of life being the most severe. This was confirmed in the interviews, where several cooping strategies were revealed.

17% had knowledge about possibilities for treatment. 32% had been examined for UI. 22,7 % had sought help from professionals. There was no connection between the perceived severity of UI and the women’s desire to seek healthcare in general. UI was more or less accepted as a natural part of aging.

Conclusions: UI in women between 60 and 65 years of age in the Faroe Island is a common and underestimated problem. In a prevention perspective, the healthcare system should have more focus on this problem, offer possibilities for examination and continence practice to prevent weakening in older age and negative impact on quality of life due to UI.

Støða:
Liðug

Avrik:
Article submittet to: Scandinavian Journal of Primary Care<< Back
Administration     English