Játtað í:
2012

Granskingarøki:
Náttúra og náttúrutilfeingi

Verkætlanarslag:
Ph.d.verkætlan

Verkætlanarheiti:
Dynamic dietary salmon farming in the Faroe Islands with regards to production, quality and economic improvements.

Játtanarnummar:
0430

Verkætlanarleiðari:
Rúni Weihe

Stovnur/virki:
Havsbrún, Fiskaaling og Nofima

Verkætlanarskeið:
01.03.2012-31.02.2015

Samlaður kostnaður:
6.391.000 kr.

Stuðul úr Granskingargrunninum:
754.800 kr.

Verkætlanarlýsing:
Oppdrett av Atlantisk (Salmo salar L) er en av verdens mest bærekraftige matvareproduksjoner. På Færøyene oppdrett av laks representeret mer en tredjedel av den totale færøyske eksportverdi. Konkurransen på markedet er hovedsaklig baseret på pris, og det setter store krav til oppdretterne om å produsere lavest mulig kostnader. Førkostnadene representerer omtrent halvparten av produksjonskostnadene og kunnskap om optimering av førbruk er essensiell for næringens framtidige konkurranseevne. Basert på signifikante kvalitets resultater fra tidligere samarbeidsprosjekt mellom Havsbrún, Nofima og Fiskaaling mht. Observasjonerne av økt slakte- og filetutbytte og økt muskelfylde hos laksen, er formålet med projektet å erverve ny og dokumenteret kunnskap om hvordan ernæringsbalansen (fett og protein) påvirker grunleggende fysiologiske mekanismene i laks som påvirker muskelvekst. Nytt forsøk gennemføres med vårsmolt (S1) i småskalamerder under standard betingelser med en startvekt på ca. 100g fram til en slakteklar laks (4-5 kg.). Det forventes å avdekke flere faktorer som kan være med til å forklare årsaken til økt muskelvekt ved å utføre et bredt spekter av analyser som bl.a. omfatter histologi, cellekultur av leverceller, serumprøver for å måle alanin aminotransferase (ALAT) og kreatinin kinase (CK), løpende fettakkumulering i muskel, retensjonsgraden av næringsstoffer samt undersøkelser av forfordøyelighet. Funnene blir satt sammen med faktiske priser på fortypene for å synliggjøre forprestasjonerne økonomisk. Identifiseringen og kunnskapen om noen årsakssammenhængene mellem diet og regulering av muskelfylde i laks, kan implementeres i oppdrettsnæringens føringsstrategier og danne et grunnlag for å oppnå en mer effektiv og lønnsom produksjon. Dermed kan kunnskapen fra prosjektet være til å gi oppdretterne et redskap om hvordan næringen med en redusert produksjonssyklus kan produsere laks med mer spiseligt vev og bedre forutnyttelse.

Støða:
Liðug

Avrik:
Ph.d.-verkætlanin varð vard á NMBU 13. desember.
Heiti: "Dynamic dietary salmon farming in the Faroe Islands with regards to production, quality and economic improvements"

Ritgerðin er sett saman av 4 vísindaligum greinum og eini ritgerð.

Greinarnar eru:

1. Different growth performance, lipid deposition, and nutrient utilization in in-season (S1) Atlantic salmon post-smolt fed isoenergetic diets differing in protein-to-lipid ratio. Í Aquaculture.

2. Improving production efficiency of farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) by isoenergetic diets with increased dietary protein-to-lipid ratio. Í Aquaculture Research.

3. Increased protein-to-lipid ratio in energy dense diets improves slaughter yields and muscle thickness of different weight classes of farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.) Í Aquaculture Research.

4. greinin er ávegis í útgávu<< Back
Administration     English